Zdravá výživa a biopotraviny
 
Doprava zadarmo nad 35€

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho- spotrebiteľa

 

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, článok VI, ktoré sú zverejnené na https://altevita.sk/index.php?_route_=obchodne-podmienky.html

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu ALTEVITA.sk s.r.o, nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany, obchod@altevita.sk

 

 

V Lechoticiach dňa 1.10.2018